۱۴۰۳/۰۵/۰۲

پروفایل سازمان ها و شرکت های منتخب

پروفایل کاربران منتخب

صنعت ساختمان

اقتصاد و بازار سرمایه

هوش مصنوعی

صنایع مرتبط

شرکت های ساختمانی

گردشگری

رویدادها در حوزه ساختمان

قوانین و مقررات

تصاویر

فیلم و صوت

این خانه ها را با قولنامه معامله نکنید!
سخنگوی سازمان ثبت گفت: املاکِ دارای سند سبز رنگ را با قولنامه معامله نکنید.
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
این خانه ها را با قولنامه معامله نکنید!
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
قلعه بهستان یا کهن دژ
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
فیلم / ربات صاف کننده سطح بتن
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
فیلم / پنل خورشیدی تا شو
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
مرتع بادیانلی + فیلم
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
مدیریت بتن و کاهش پسماندها
video-icon
نمایش بیشتر