۱۴۰۳/۰۴/۳۰

طعم شیرین خدمت در کام کودکان " کِدنج "

شیراز - ایرنا- روستای کِدنج،(Kedenj) مرکز بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز در استان فارس است. اهالی این روستا و روستاهای این بخش مشاغل کشاورزی و باغبانی دارند ، در سالهای اخیر با اجرای طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی در این منطقه و روستاهای همجوار سعی گردیده تا طعم شیرین خدمت در کام مردم ماندگار گردد.
طعم شیرین خدمت در کام کودکان " کِدنج "
شیراز - ایرنا- روستای کِدنج،(Kedenj) مرکز بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز در استان فارس است. اهالی این روستا و روستاهای این بخش مشاغل کشاورزی و باغبانی دارند ، در سالهای اخیر با اجرای طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی در این منطقه و روستاهای همجوار سعی گردیده تا طعم شیرین خدمت در کام مردم ماندگار گردد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید