۱۴۰۲/۰۱/۰۷

طعم شیرین خدمت در کام کودکان " کِدنج "

شیراز - ایرنا- روستای کِدنج،(Kedenj) مرکز بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز در استان فارس است. اهالی این روستا و روستاهای این بخش مشاغل کشاورزی و باغبانی دارند ، در سالهای اخیر با اجرای طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی در این منطقه و روستاهای همجوار سعی گردیده تا طعم شیرین خدمت در کام مردم ماندگار گردد.
طعم شیرین خدمت در کام کودکان
شیراز - ایرنا- روستای کِدنج،(Kedenj) مرکز بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز در استان فارس است. اهالی این روستا و روستاهای این بخش مشاغل کشاورزی و باغبانی دارند ، در سالهای اخیر با اجرای طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی در این منطقه و روستاهای همجوار سعی گردیده تا طعم شیرین خدمت در کام مردم ماندگار گردد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟