۱۴۰۲/۱۲/۱۴

صنعت ساختمان/ فروش و پیش فروش

قیمت آپارتمان در منطقه ۳ تهران؟

قیمت آپارتمان در منطقه ۳ تهران؟

گزارش مرکز آمار ایران از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، منطقه 3 در دی‌ماه 1402، دومین جایگاه را از لحاظ متوسط قیمت داشته است.

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن

کمتر از یک هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و شعارهای قدیمی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در زمینه بازار مسکن در حال دست به دست شدن است.

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن

کمتر از یک هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و شعارهای قدیمی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در زمینه بازار مسکن در حال دست به دست شدن است.

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن

کمتر از یک هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و شعارهای قدیمی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در زمینه بازار مسکن در حال دست به دست شدن است.

اجاره‏‏‌ بها؛ پارسال همین موقع در تهران

اجاره‏‏‌ بها؛ پارسال همین موقع در تهران

مقایسه سطح اجاره ‌‌‌بها در زمستان امسال با فایل‌‌‌های مشابه سال قبل، اختلاف سطوح پیشنهادی بهای اجاره مسکن در بازه زمانی یک‌سال اخیر را نشان می‌دهد.

Image