۱۴۰۲/۰۱/۰۵

پرسه در عرصه

قدم به قدم مرور تاریخ در دل تهران قدیم

قدم به قدم مرور تاریخ در دل تهران قدیم

نوروز فرصتی است تا پیاده تاریخچه تهران را ورق بزنیم و روایت‌های کمتر شنیده آن را از میان کوچه‌ها و ساختمان‌های قدیمی آن مرور کنیم.

مسجد پامنار زواره اصفهان مسجدی 100 ساله

مسجد پامنار زواره اصفهان مسجدی 100 ساله

عمده تزئینات به کار رفته در این مسجد گچ کاری‌های بسیار ظریف هستند که در محراب‌ها و ایوان‌ها دیده می‌شوند.

کاشی های هفت رنگ در مسجد نصیر الملک

کاشی های هفت رنگ در مسجد نصیر الملک

کاشیکاری خاص و شیشه های رنگی مسجد نصیرالملک معماری آن را دو چندان متفاوت نشان می دهد.

شاه عباس و مسجد امام اصفهان

شاه عباس و مسجد امام اصفهان

از ویژگی‌های بارز گنبد مسجد انعکاس صدا در زیر آن است، که به سبب دو پوسته بودن گنبد و فضای خالی ۱۶ متری بین گنبدها اتفاق می‌افتد.

تصویری از اشعار پارسی نوشته شده بر روی کاخ شاه جهان

تصویری از اشعار پارسی نوشته شده بر روی کاخ شاه جهان

زبان فارسی در هند حدود هزار سال سابقه دارد.

مسجد ملک زوزن خواف

مسجد ملک زوزن خواف

آندره گدار کاربری این بنا را مسجد تشخیص داده است. گواه او برای این ادعا وجود کتیبه‌هایی با آیات سوره مؤمنون است.

Image
نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟