۱۴۰۲/۰۹/۱۷

مدیریت ساخته ها/ منابع انسانی و ارتباطات

عوامل انسانی و ارتباطات

عوامل انسانی و ارتباطات

منابع انسانی مجموعه افرادی است که نیروی کار یک سازمان، صنعت یا خدمات را تشکیل می دهد.

افزایش راندمان کارمندان با هدیه‌دادن

افزایش راندمان کارمندان با هدیه‌دادن

کارمندان مهمترین بخش در هر کسب‌وکاری هستند و هیچ صاحب کسب‌وکاری نمی‌تواند به تنهایی همه کارها را انجام دهد.

هادی عباسی به وزارت راه و شهرسازی برگشت

هادی عباسی به وزارت راه و شهرسازی برگشت

هادی عباسی پس از هشت سال به وزارت راه و شهرسازی برگشته است، او شبیه ترین فرد به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی محمود احمدی نژاد است.

دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت ساخته‌ها و پایگاه خبری ساخته‌ها

دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت ساخته‌ها و پایگاه خبری ساخته‌ها

سرفصل مباحث پیشنهادی برای برگزاری دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت ساخته‌ها و پایگاه خبری ساخته‌ها بشرح ذیل است.

ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال قابل تحقق است
video-icon

ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال قابل تحقق است

رئیس جمهور: تمام مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت‌وساز مسکن در کشور وجود دارد و تسهیلات مورد نیاز هم در اختیار دولت قرار دارد.

Image