۱۴۰۲/۰۱/۰۵

مدیریت ساخته ها/ شرایط اضطراری و بحران

شرایط اضطراری و بحران چیست

شرایط اضطراری و بحران چیست

هرگونه واقعه، اتفاق یا شرایط غیرمترقبه و طرح ریزی نشده که می تواند باعث مرگ، آسیب و صدمه به انسان، جامعه و طرف های ذینفع شده یا ایجاد خسارات مالی و زیست محیطی شود،شرایط اضطراری نامیده می شود.

استاندارد پله فرار یا پله اضطراری چیست

استاندارد پله فرار یا پله اضطراری چیست

پله فرار نوع خاصی از خروج اضطراری است که معمولاً در بیرون ساختمان یا گهگاه در داخل اما جدا از قسمت‌های اصلی ساختمان نصب می‌شود. این پله روشی برای فرار در مواقع آتش‌سوزی یا سایر موارد اضطراری است که اغلب به دلیل عدم دسترسی راه پله‌های اصلی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمستانی سخت در راه کشورهای اروپایی

زمستانی سخت در راه کشورهای اروپایی

سخنگوی اتحادیه اروپا گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا زمستان آینده به علت کمبود گاز با مشکلاتی مواجه خواهند شد. ما تدابیر اضطراری را برای مقابله با کمبود گاز از جمله کاهش مصرف اتخاذ کرده‌ایم.

Image
نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟