۱۴۰۳/۰۴/۲۳

پایگاه خبری اخبار ساخته ها

پایگاه خبری اخبار ساخته‌ها، پورتال جامع اطلاعات، دانش و فناوری ساخت‌وساز و صنایع وابسته است که در نظر دارد با محوریت مدیریت ساخته‌ها و کاربر محور بودن پایگاه خبری، از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان حقیقی و حقوقی نیز، برای ارتقای سطح آگاهی و کاربردی جامعه بهره‌مند گردد.

این پایگاه خبری همچنین بر آن است با ورود كليه حوزه‌هاي درپیوند، از آن میان؛ اقتصاد و بازار سرمایه، صنعت و تجارت، سازمان‌ها و شرکت‌ها، قوانین و مقررات، با هدف بنیادی ارتقاء، ترویج، فرهنگ‌سازی و آموزش کاربردی دانش مدیریت ساخته‌ها منطبق بر رویکردهای ملی و بین‌المللی، در مسیر عمران و آبادانی کشور گام بردارد.