۱۴۰۲/۰۱/۰۵

پرسه در عرصه/ مزگت

مسجد جامع اصفهان مسجدی از قرن دوم هجری قمری

مسجد جامع اصفهان مسجدی از قرن دوم هجری قمری

یکی از زیباترین شبستان‌های مسجد جامع اصفهان شبستان صفوی است که در انتهای جنوب غربی مسجد قرار دارد.

قدیمی ترین و اولین مسجد بستک

قدیمی ترین و اولین مسجد بستک

قدمت گچبریهای مسجد جامع قدیمی بستک تا دوران زندیه تخمین زده شده است.

ترکیبی از معماری هندی و اسلامی در مسجد ملک بن عباس

ترکیبی از معماری هندی و اسلامی در مسجد ملک بن عباس

این مسجد به دستور محمد بن عباس بحرینی و به معماری استاد حاج محمدساخته شده است.

مسجد میرزا تقی همدان یادگار دوره ایلخانیان

مسجد میرزا تقی همدان یادگار دوره ایلخانیان

بنایی که از مسجد میرزا تقی امروزه وجود دارد به دوران قاجار بر می گردد.

مسجد جامع قبله دهستان کوخرد با سبک معماری خاص

مسجد جامع قبله دهستان کوخرد با سبک معماری خاص

هزینه مسجد قبله در زمان ساخت مبلغ یک هزار تومان بوده ‌است.

Image
نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟