۱۴۰۳/۰۲/۳۰

مدیریت ساخته ها

تعدیل نیروی کار کاهشی شد

تعدیل نیروی کار کاهشی شد

معاون اشتغال وزارت کار از کاهشی شدن تعدیل نیروی کار خبر داد و گفت: خالص اشتغال ایجادی کشور در سال ۱۴۰۲ به رقم کم نظیر ۷۷۵ هزار نفر رسیده است.

دو نگاه به مالیات‏‏‌ های ساختمانی/خطر حذف سازندگان ذیصلاح!

دو نگاه به مالیات‏‏‌ های ساختمانی/خطر حذف سازندگان ذیصلاح!

از سال ۱۳۹۴ شرایط فعالیت سازندگان‌‌‌ حوزه ساختمان تغییر زیادی کرد و قوانین زیادی مربوط به مالیات بساز و بفروشان در این سال تصویب شد .

دو نگاه به مالیات‏‏‌ های ساختمانی/خطر حذف سازندگان ذیصلاح!

دو نگاه به مالیات‏‏‌ های ساختمانی/خطر حذف سازندگان ذیصلاح!

از سال ۱۳۹۴ شرایط فعالیت سازندگان‌‌‌ حوزه ساختمان تغییر زیادی کرد و قوانین زیادی مربوط به مالیات بساز و بفروشان در این سال تصویب شد .

دو نگاه به مالیات‏‏‌ های ساختمانی/خطر حذف سازندگان ذیصلاح!

دو نگاه به مالیات‏‏‌ های ساختمانی/خطر حذف سازندگان ذیصلاح!

از سال ۱۳۹۴ شرایط فعالیت سازندگان‌‌‌ حوزه ساختمان تغییر زیادی کرد و قوانین زیادی مربوط به مالیات بساز و بفروشان در این سال تصویب شد .

رهگیری خانه‌‌ خالی جایگزین اظهار مالکان

رهگیری خانه‌‌ خالی جایگزین اظهار مالکان

شهرداری‌‌‌ ها با لحاظ «انگیزه مالی»، مکلف به «شناسایی» واحدهای مسکونی بلااستفاده شدند

فرونشست بیخ گوش مناطق شهری و تاسیسات زیرساختی

فرونشست بیخ گوش مناطق شهری و تاسیسات زیرساختی

رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: موضوع فرونشست عدد نرخ آن نیست و ممکن است نرخ دو سانت فرونشست در سال هم چالش ایجاد کند.