۱۴۰۳/۰۴/۰۳

پرسه در عرصه/ کهن سرای

تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی در دهه پنجاه

تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی در دهه پنجاه

در این خبر تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی تهران و نمای بالای برج در دهه پنجاه را مشاهده می فرمایید.

تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی در دهه پنجاه

تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی در دهه پنجاه

در این خبر تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی تهران و نمای بالای برج در دهه پنجاه را مشاهده می فرمایید.

تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی در دهه پنجاه

تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی در دهه پنجاه

در این خبر تصاویر کمتر دیده شده از میدان آزادی تهران و نمای بالای برج در دهه پنجاه را مشاهده می فرمایید.

گور دختر بوشهر

گور دختر بوشهر

گور دختر بوشهر اثر باستانی باقی مانده از دوره پادشاهی هخامنشیان است که در سال ۱۳۷۶ به ثبت ملی رسیده است.

ساخت یک طبقه مسکونی در حریم منظری مسجد تاریخانه

ساخت یک طبقه مسکونی در حریم منظری مسجد تاریخانه

مسجد تاریخانه دامغان قرار است در آیسسکو ثبت جهانی شود اما مالک بنا با ساخت یک طبقه اضافه موجب می شود تا حریم منظری این بنا خدشه دار شود.

Image