۱۴۰۳/۰۱/۲۶

هدررفت سرمایه های تاسیساتی با حضور افراد ناوارد

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: مهندس علی خوب خصلت یکی از فعالان اقتصادی در صنعت تاسیسات در شرکت ساریان نسیم با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: چالش های موجود در عرصه صنعت تاسیسات برای من با حدود بیش از 45 سال فعالیت در حوزه آموزش و عملیاتی با توجه به تحریم های کنونی و نبود شرایط برای واردات تجهیزات صنعتی در حوزه تاسیسات شرایط برای حضور برخی از محصولات بی کیفیت باز شده است و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات با کیفیت را با چالش مواجه ساخته است.  نوشته هدررفت سرمایه های تاسیساتی با حضور افراد ناوارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
هدررفت سرمایه های تاسیساتی با حضور افراد ناوارد
مهندس علی خوب خصلت

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: مهندس علی خوب خصلت یکی از فعالان اقتصادی در صنعت تاسیسات در شرکت ساریان نسیم با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: چالش های موجود در عرصه صنعت تاسیسات برای من با حدود بیش از 45 سال فعالیت در حوزه آموزش و عملیاتی با توجه به تحریم های کنونی و نبود شرایط برای واردات تجهیزات صنعتی در حوزه تاسیسات شرایط برای حضور برخی از محصولات بی کیفیت باز شده است و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات با کیفیت را با چالش مواجه ساخته است. 

نوشته هدررفت سرمایه های تاسیساتی با حضور افراد ناوارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید