۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شرکت-مدیریت-توسعه-انرژی-تأمین- شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین

رونمایی از پرچالش ترین قسمت نیروگاه طوس مشهد

رونمایی از پرچالش ترین قسمت نیروگاه طوس مشهد

پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم تحریک واحد ۳ نیروگاه طوس مشهد به اتمام رسید.

تصاویر بازدید دوره‌ای واحد ۶ نیروگاه خلیج فارس

تصاویر بازدید دوره‌ای واحد ۶ نیروگاه خلیج فارس

بازدید دوره‌ای واحد ۶ نیروگاه خلیج فارس برای کاهش خروج اضطراری و آمادگی بیشتر تولید برق انجام می شود

Image