۱۴۰۳/۰۴/۳۰

راهداری ضربتی ۳۴۷ کیلومتر از راه های علی آباد در حال اجراست

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان علی آباد کتول اعلام کرد: ۳۴۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و بزرگراهی حوزه استحفاظی تحت پوشش طرح راهداری ضربتی قرار دارد.
راهداری ضربتی ۳۴۷ کیلومتر از راه های علی آباد در حال اجراست
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان علی آباد کتول اعلام کرد: ۳۴۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و بزرگراهی حوزه استحفاظی تحت پوشش طرح راهداری ضربتی قرار دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید