۱۴۰۲/۰۱/۰۷

راهداری ضربتی ۳۴۷ کیلومتر از راه های علی آباد در حال اجراست

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان علی آباد کتول اعلام کرد: ۳۴۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و بزرگراهی حوزه استحفاظی تحت پوشش طرح راهداری ضربتی قرار دارد.
راهداری ضربتی ۳۴۷ کیلومتر از راه های علی آباد در حال اجراست
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان علی آباد کتول اعلام کرد: ۳۴۷ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و بزرگراهی حوزه استحفاظی تحت پوشش طرح راهداری ضربتی قرار دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟