۱۴۰۳/۰۳/۲۸

شیمی-سازه-آرمانی- شیمی سازه آرمانی

شرکت شیمی سازه آرمانی پیشرو در صنعت افزودنی های بتن
video-icon

شرکت شیمی سازه آرمانی پیشرو در صنعت افزودنی های بتن

آیا کاربرد افزودنی های بتن در صنعت بتن آماده باعث ارتقا کیفیت و تداوم در صنعت ساخت می گردد.

کاربرد مواد نوین و افزودنی های بتن در سازه های بتی و ساختمانی
video-icon

کاربرد مواد نوین و افزودنی های بتن در سازه های بتی و ساختمانی

مصاحبه با دکتر شکیب، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور در گردهمایی کشوری تولید کنندگان بتن و قطعات بتنی و صنایع وابسته.

اهمیت استفاده از افزودنی های بتن جهت کاهش پسماندها و مدیریت محیط زیست
video-icon

اهمیت استفاده از افزودنی های بتن جهت کاهش پسماندها و مدیریت محیط زیست

در پروژه های حرفه ای به جای ژل میکروسیلیس قطعا از دوق آب باید استفاده شود، به دلیل این که تنظیم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بتن در دوق آب امکان پذیر است.

آینده بتن آماده
video-icon

آینده بتن آماده

سیمان و بتن از مواد اصلی تشکیل دهنده، ساختمان، بناها و پروژه ها هستند.

گردهمایی کشوری تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی
video-icon

گردهمایی کشوری تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

شرکت شیمی سازه آرمانی اسپانسر ویژه گردهمایی کشوری تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته.

ویدیو/ گردهمایی کشوری تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته
video-icon

ویدیو/ گردهمایی کشوری تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

مقاوم سازی صنعت بتن آماده یکی از مهمترین محورها در صنعت ساختمان است.

Image