۱۴۰۳/۰۳/۲۹

نوشین-طاهران-پور- نوشین طاهران پور

ثبت جهانی فلک الافلاک

ثبت جهانی فلک الافلاک

ثبت جهانی فلک الافلاک بزرگ ترین اتفاق فرهنگی قرن در لرستان خواهد بود.

اقامتگاه های جدید استان گلستان

اقامتگاه های جدید استان گلستان

مدارس متروکه گلستان به اقامتگاه بوم گردی تبدیل می شوند.

بهره برداری از حمام بیگ جوان چایپاره

بهره برداری از حمام بیگ جوان چایپاره

بهره برداری از حمام بیگ جوان چایپاره با کاربری اقامتگاه بوم گردی انجام می شود.

ظرفیت همکاری اصفهان و استان جیانگشی چین

ظرفیت همکاری اصفهان و استان جیانگشی چین

اصفهان ظرفیت همکاری با استان جیانگشی چین را دارد.

ظرفیت بازسازی و اشتغال آفرینی بافت تاریخی کرمانشاه

ظرفیت بازسازی و اشتغال آفرینی بافت تاریخی کرمانشاه

ظرفیت اشتغال آفرینی و بازسازی بافت تاریخی کرمانشاه مورد توجه است.

توسعه هتلداری در مصر

توسعه هتلداری در مصر

پروژه راس الحکمه فرصتی برای توسعه هتلداری مصر است.

Image