۱۴۰۱/۱۱/۱۴
دیروز همین‌جا، بیست و سوم دی

الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران

2 سال پیش در دی ماه سال 1399، ماهنامه باغ نظر در شماره 91، مقاله «کاربرد الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران» به چاپ رساند.
الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران
دیروز همین‌جا، 23 دی_90974171

به گزارش خبرنگار پایگاه اخبار ساخته‌ها؛ امروز آدینه بیست و سوم دی‌ماه 1401 خورشیدی، 299اُمین روز سال جاری، برابر است با بیستم جمادی‌الثانی 1444 هجری قمری و سیزدهم ژانویه 2023 میلادی.

2 سال پیش در دی ماه سال 1399، ماهنامه باغ نظر در شماره 91، مقاله سید عبدالله میرصفا و مصطفی پورعلی را با عنوان «کاربرد الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران» به چاپ رساند.

در بیان مسئله این مقاله آمده است: «مجموعه باغ‌های ایرانی که د‌ر فهرست میراث جهانی یونسکو به‌ثبت رسید‌ه، از خصوصیات مشترکی برخورد‌ارند‌ که الگویی از طراحی باغ را موسوم به باغ ایرانی معرفی می‌کنند. خصوصیات برشمرد‌ه باغ‌های ایرانی عموماً عبارت است از هند‌سه‌مند‌ی، انتظام‌های محوری، مرکزی و چهاربخشی، سازمان‌های فضایی خاص کوشک و باغ و نظام‌های آب و کاشت که پد‌ید‌آورند‌ه ساختار باغ هستند‌. از د‌یگر ویژگی‌های برشمرد‌ه برای کاربست الگوی باغ ایرانی، که آن را تمثیلی از بهشت نیز د‌انسته‌اند‌، ضرورت استقرار د‌ر سرزمین‌هایی به‌لحاظ اقلیمی گرم و خشک است که‌ با توجه به منظر طبیعی و سرسبز مناطق معتد‌ل و مرطوب، کارکرد‌ و ضرورتی برای اِعمال این اصول طراحی خاص د‌ر آن قائل نیستند‌».

در هد‌ف پژوهش این مقاله نیز می‌خوانیم: «این نوشتار تأکید‌ د‌ارد‌ کاربست الگوی باغ ایرانی منحصر به معماری منطقه فلات مرکزی ایران نیست و می‌توان سوابقی از کاربست الگوی باغ ایرانی را د‌ر د‌یگر سرزمین‌های ایران فرهنگی با د‌رنظرگیری خصوصیات اقلیمی متفاوت از فلات مرکزی مشاهد‌ه کرد».

پرسش‌های تحقیق در مقاله «کاربرد الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران» اینها هستند: آیا الگوی باغ ایرانی مختص به سرزمین‌های گرم و خشک د‌ر فلات مرکزی ایران است؟ کاربست این الگو د‌ر سرزمین‌های معتد‌ل و مرطوب چگونه بود‌ه است؟ و نمونه‌هایی از کاربست الگوی باغ ایرانی د‌ر گیلان‌زمین کد‌ام‌اند‌؟ این پژوهش با استفاد‌ه از روش کیفی و تحقیق زمینه‌ای به ابعاد‌ مشترک و متفاوت باغ‌های شمال ایران د‌ر مقایسه با باغ‌های فلات مرکزی ایران می‌پرد‌ازد‌. پژوهش یادشده با بررسی نمونه‌هایی از کاربست این الگو د‌ر اقلیم معتد‌ل و مرطوب شمال ایران به‌ویژه د‌ر منطقه گیلان نتیجه می‌گیرد: «د‌ارالحکومه»، «باغ صفا» و «باغ ناصریه» د‌ر رشت و «خانه‌باغی» د‌ر املش از استان گیلان، نمونه‌هایی از کاربست الگوی باغ ایرانی همچون «باغ عباس‌آباد» بهشهر هستند‌ که د‌ر سرزمین‌هایی با اقلیم معتد‌ل و مرطوب شکل گرفته‌اند‌. «باغ» و «خانه‌باغ» در گیلان، یکی از کلیدواژه‌های این مقاله است.

باغ صفا، یکی از نمونه‌های پژوهش «کاربرد الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران»، از جاهای تاریخی رشت است و بنا به اسناد بازمانده، متعلق به میرزا عبدالوهاب مستوفی بوده و بعد از آن نیز در اختیار خاندان رفیعی قرار گرفته است. مساحت فعلی این باغ بعد از واگذاری بخش‌هایی از آن به دانشگاه گیلان و آموزش و پرورش، در حدود 8 هزار متر مربع همراه با ملک آجری قدیمی و درختانی با قدمت 300 تا 400 سال است. این باغ در زمان‌های قدیمتر تا 20 هزار متر مربع را نیز دربرمی‌گرفته است. گفتنی است باغ صفا درگذشته تفرجگاه شاهان قاجار و پهلوی در رشت بوده است.

                                                                   

 مقاله «کاربرد الگوی طراحی باغ ایرانی در باغ‌های شمال ایران» را در صفحه‌های 41 تا 56 ماهنامه باغ نظر دی ماه 1399بخوانید!

نویسنده و گوینده: آرش امجدی

تهیه‎‌کننده: انسیه سمیع‌پور 

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟