۱۴۰۳/۰۳/۰۲

فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها بازنگری خواهد شد

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/iran-16995.jpeg" alt="فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها بازنگری خواهد شد" title="فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها بازنگری خواهد شد" /><br/>طی یک هفته گذشته تحرکات تازه ای درباره تغییر وضعیت ساخت و‌ ساز در باغات از سوی ارکان تصمیم سازی شهری صورت گرفت که اگرچه هنوز به نتیجه روشنی منتج نشده است، اما به نظر می رسد فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها قرار است به شکل اساسی بازنگری شود.
 فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها بازنگری خواهد شد
فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها بازنگری خواهد شد
طی یک هفته گذشته تحرکات تازه ای درباره تغییر وضعیت ساخت و‌ ساز در باغات از سوی ارکان تصمیم سازی شهری صورت گرفت که اگرچه هنوز به نتیجه روشنی منتج نشده است، اما به نظر می رسد فرمول ساخت و‌ ساز در باغ ها قرار است به شکل اساسی بازنگری شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید