۱۴۰۳/۰۴/۰۴

کاهش حد نصاب قبولی آزمون نظام مهندسی، مطالبه جدی مهندسان

به گزارش تاسیسات نیوز، برخی مخاطبان با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان « درخواست کاهش حد نصاب نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان» و « حد نصاب نمره قبولی در آزمون مهندسی کاهش یابد» خواستار پیگیری این مسئله شده‌اند. نوشته کاهش حد نصاب قبولی آزمون نظام مهندسی، مطالبه جدی مهندسان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
کاهش حد نصاب قبولی آزمون نظام مهندسی، مطالبه جدی مهندسان
کاهش حد نصاب قبولی آزمون نظام مهندسی، مطالبه جدی مهندسان

به گزارش تاسیسات نیوز، برخی مخاطبان با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان « درخواست کاهش حد نصاب نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان» و « حد نصاب نمره قبولی در آزمون مهندسی کاهش یابد» خواستار پیگیری این مسئله شده‌اند.

نوشته کاهش حد نصاب قبولی آزمون نظام مهندسی، مطالبه جدی مهندسان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید