۱۴۰۳/۰۳/۰۵

واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه های یک طبقه

وزیر راه و شهرسازی با اعلام واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه های یک طبقه ، شهر جدید امیر کبیر را نمونه ساخته شده تک واحدی و ویلایی در کشور عنوان کرد.
واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه های یک طبقه
وزیر راه و شهرسازی با اعلام واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه های یک طبقه ، شهر جدید امیر کبیر را نمونه ساخته شده تک واحدی و ویلایی در کشور عنوان کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید