۱۴۰۲/۱۲/۰۷

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد؛ لزوم رعایت استانداردها و ارتقاء کیفی پروژه ها

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با صدور پیامی، هجدهم آبان "روز ملی کیفیت" را گرامی داشت و بر رعایت استانداردهای لازم و ارتقاء کیفی پروژه ها تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد؛ لزوم رعایت استانداردها و ارتقاء کیفی پروژه ها
لزوم رعایت استانداردها و ارتقاء کیفی پروژه ها
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با صدور پیامی، هجدهم آبان "روز ملی کیفیت" را گرامی داشت و بر رعایت استانداردهای لازم و ارتقاء کیفی پروژه ها تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید