۱۴۰۳/۰۴/۰۵

قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است

مجتبی یوسفی  با اشاره به اثرگذاری رای‌های صادرشده در خصوص متخلفان ریزش ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد: بحران‌هایی مثل متروپل که در کشور رخ می‌دهد همیشه در کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرند و پس از مدتی از اذهان پاک می‌شوند در صورتی که باید به این موارد به صورت ریشه‌ای نگاه شود. وی با نوشته قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است

مجتبی یوسفی  با اشاره به اثرگذاری رای‌های صادرشده در خصوص متخلفان ریزش ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد: بحران‌هایی مثل متروپل که در کشور رخ می‌دهد همیشه در کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرند و پس از مدتی از اذهان پاک می‌شوند در صورتی که باید به این موارد به صورت ریشه‌ای نگاه شود. وی با

نوشته قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید