۱۴۰۲/۰۷/۰۲

قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است

مجتبی یوسفی  با اشاره به اثرگذاری رای‌های صادرشده در خصوص متخلفان ریزش ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد: بحران‌هایی مثل متروپل که در کشور رخ می‌دهد همیشه در کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرند و پس از مدتی از اذهان پاک می‌شوند در صورتی که باید به این موارد به صورت ریشه‌ای نگاه شود. وی با نوشته قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است

مجتبی یوسفی  با اشاره به اثرگذاری رای‌های صادرشده در خصوص متخلفان ریزش ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد: بحران‌هایی مثل متروپل که در کشور رخ می‌دهد همیشه در کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرند و پس از مدتی از اذهان پاک می‌شوند در صورتی که باید به این موارد به صورت ریشه‌ای نگاه شود. وی با

نوشته قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح و به روز شدن است اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟