۱۴۰۳/۰۴/۰۴

فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن

بررسی فایل های فروش مسکن در تهران نشان می دهد که همچنان تعداد فایل های نقلی بسیار اندک است و سهم فایل های بالای 80 متری بیش از فایل های دیگر است .
فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن
بررسی فایل های فروش مسکن در تهران نشان می دهد که همچنان تعداد فایل های نقلی بسیار اندک است و سهم فایل های بالای 80 متری بیش از فایل های دیگر است .

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید