۱۴۰۳/۰۴/۰۳

عقب‏‏‌نشینی طراحان مسکن‌میلیونی

به گزارش اسکان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، عدم‌رغبت به سکونت در شهرهای جدید سبب شده پروژه‌‌‌های انبوه‌‌‌سازی مسکن دولتی که از اواسط دهه ۸۰ تاکنون در حال اجرا بوده است، با کمترین اقبال از سوی متقاضیان مسکن روبه‌رو شود. در حالی که وجود زمین دولتی در شهرهای جدید زمینه‌‌‌ساز تمرکز دولت بر مسکن‌‌‌سازی در شهرهای نوشته عقب‏‏‌نشینی طراحان مسکن‌میلیونی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
عقب‏‏‌نشینی طراحان مسکن‌میلیونی

به گزارش اسکان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، عدم‌رغبت به سکونت در شهرهای جدید سبب شده پروژه‌‌‌های انبوه‌‌‌سازی مسکن دولتی که از اواسط دهه ۸۰ تاکنون در حال اجرا بوده است، با کمترین اقبال از سوی متقاضیان مسکن روبه‌رو شود. در حالی که وجود زمین دولتی در شهرهای جدید زمینه‌‌‌ساز تمرکز دولت بر مسکن‌‌‌سازی در شهرهای

نوشته عقب‏‏‌نشینی طراحان مسکن‌میلیونی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید