۱۴۰۳/۰۴/۰۵

ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن

تاسیسات نیوز/غزال راهب، عضو هیات علمی و مدیر بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: موضوع "مسکن" در مجموعه وظایف و ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی از اهمیت بسیار برخوردار است. تأکید بر این مقوله در اسناد بالادست و همچنین در برنامه‌های توسعه و به ویژه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و لزوم تمرکز و هدفمند کردن برنامه‌های مرتبط با موضوع مسکن، در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باتوجه به تاکید و تصریح موضوع در اساسنامه مرکز، اهمیت پرداختن همه جانبه به موضوع مسکن را در برنامه های این مرکز روشن می‌کند. نوشته ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن
ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن

تاسیسات نیوز/غزال راهب، عضو هیات علمی و مدیر بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: موضوع "مسکن" در مجموعه وظایف و ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی از اهمیت بسیار برخوردار است. تأکید بر این مقوله در اسناد بالادست و همچنین در برنامه‌های توسعه و به ویژه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و لزوم تمرکز و هدفمند کردن برنامه‌های مرتبط با موضوع مسکن، در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باتوجه به تاکید و تصریح موضوع در اساسنامه مرکز، اهمیت پرداختن همه جانبه به موضوع مسکن را در برنامه های این مرکز روشن می‌کند.

نوشته ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید