۱۴۰۳/۰۴/۰۵

سومار گرم‌ترین منطقه کشور شد

شهرستان سومار با ثبت دمای ۴۱.۷ گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی کشور در شبانه‌روز گذشته شد.
سومار گرم‌ترین منطقه کشور شد
شهرستان سومار با ثبت دمای ۴۱.۷ گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی کشور در شبانه‌روز گذشته شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید