۱۴۰۲/۱۲/۱۵

تلف شدن ۵ هزار تن ماهی در سیل اخیر / تولیدکنندگان از فروش ماهی اجتناب می‌کنند

تلف شدن ۵ هزار تن ماهی در سیل اخیر / تولیدکنندگان از فروش ماهی اجتناب می‌کنند
سیل به 2 شکل متفاوت می‌تواند به مزارع پرورش ماهی آسیب وارد می‌کند؛ نخست، سیل مزارع را کاملا تخریب و از بین می‌برد و دوم، سیل باعث گل‌آلود کردن آب مزارع می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید