۱۴۰۳/۰۳/۰۵

تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان به زودی به بهره برداری میرسد

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی: پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان هم اکنون در مرحله یشرفت بالای ۹۰ درصدی قرار داردودر مرحله عایق کاری روکش آسفالت و ایمن سازی می باشد.
تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان به زودی به بهره برداری میرسد
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی: پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان هم اکنون در مرحله یشرفت بالای ۹۰ درصدی قرار داردودر مرحله عایق کاری روکش آسفالت و ایمن سازی می باشد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید