۱۴۰۲/۰۷/۰۲

تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان به زودی به بهره برداری میرسد

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی: پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان هم اکنون در مرحله یشرفت بالای ۹۰ درصدی قرار داردودر مرحله عایق کاری روکش آسفالت و ایمن سازی می باشد.
تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان به زودی به بهره برداری میرسد
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی: پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهدای سنجان هم اکنون در مرحله یشرفت بالای ۹۰ درصدی قرار داردودر مرحله عایق کاری روکش آسفالت و ایمن سازی می باشد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟