۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تعمیر خانه در کما

رکود تورمی، بازار جایگزین بخشی از خریدهای ملکی را نیز از کار انداخت.
تعمیر خانه در کما
رکود تورمی، بازار جایگزین بخشی از خریدهای ملکی را نیز از کار انداخت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟