۱۴۰۳/۰۳/۰۲

تعدد برگزاری آزمونهای متعدد نظام مهندسی/ اعلام تاریخ نتایج آزمون

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="480" height="320" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/179588.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تعدد برگزاری آزمونهای متعدد نظام مهندسی/ اعلام تاریخ نتایج آزمون" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/179588.jpg 480w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/179588-300x200.jpg 300w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/179588-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></div> <p> بازدید معاون مسکن و ساختمان از محل برگزاری آزمون‌ های نظام مهندسی معاون مسکن و ساختمان در جریان بازدید از محل برگزاری آزمون‌های نظام مهندسی از بررسی امکان برگزاری آزمون‌های نظام مهندسی تا پایان سال جاری خبرداد.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/">تعدد برگزاری آزمونهای متعدد نظام مهندسی/ اعلام تاریخ نتایج آزمون</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
تعدد برگزاری آزمونهای متعدد نظام مهندسی/ اعلام تاریخ نتایج آزمون
تعدد برگزاری آزمونهای متعدد نظام مهندسی/ اعلام تاریخ نتایج آزمون

 بازدید معاون مسکن و ساختمان از محل برگزاری آزمون‌ های نظام مهندسی معاون مسکن و ساختمان در جریان بازدید از محل برگزاری آزمون‌های نظام مهندسی از بررسی امکان برگزاری آزمون‌های نظام مهندسی تا پایان سال جاری خبرداد.

نوشته تعدد برگزاری آزمونهای متعدد نظام مهندسی/ اعلام تاریخ نتایج آزمون اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید