۱۴۰۳/۰۳/۰۲

بهر ه گیری از تمام ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی جهت خدمات مطلوب‌تربه زائران اربعین

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از بهره گیری از تمام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل مسافر استان برای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به زائران اربعین حسینی(ع) خبر داد.
بهر ه گیری از تمام ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی  جهت خدمات مطلوب‌تربه زائران اربعین
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از بهره گیری از تمام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل مسافر استان برای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به زائران اربعین حسینی(ع) خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید