۱۴۰۲/۰۷/۰۱

ببینید | دیدار مشاور وزیر راه و شهرسازی با ۳ خانواده شهید

حمید مردانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران در جریان دومین روز سفر به آذربایجان غربی با ۲ فرزند شهید و یک پدر شهید مسیحی دیدار کرد.
ببینید | دیدار مشاور وزیر راه و شهرسازی با ۳ خانواده شهید
حمید مردانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران در جریان دومین روز سفر به آذربایجان غربی با ۲ فرزند شهید و یک پدر شهید مسیحی دیدار کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟