۱۴۰۳/۰۳/۲۴

ببینید | دیدار مشاور وزیر راه و شهرسازی با ۳ خانواده شهید

حمید مردانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران در جریان دومین روز سفر به آذربایجان غربی با ۲ فرزند شهید و یک پدر شهید مسیحی دیدار کرد.
ببینید | دیدار مشاور وزیر راه و شهرسازی با ۳ خانواده شهید
حمید مردانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران در جریان دومین روز سفر به آذربایجان غربی با ۲ فرزند شهید و یک پدر شهید مسیحی دیدار کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید