۱۴۰۳/۰۴/۰۵

بانک‌ها طی ۱۰ سال گذشته در ساخت مسکن مشارکت نکردند

تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علاوه بر تولید و عرضه مسکن، کنترل سوداگری و بازار اجاره هم‌زمان در دستور کار است، گفت: بانک‌ها در ۱۰ سال گذشته برای ساخت مسکن مشارکت نداشتند که عامل مهم عقب ماندگی تولید و عرضه مسکن است.
بانک‌ها طی ۱۰ سال گذشته در ساخت مسکن مشارکت نکردند
تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علاوه بر تولید و عرضه مسکن، کنترل سوداگری و بازار اجاره هم‌زمان در دستور کار است، گفت: بانک‌ها در ۱۰ سال گذشته برای ساخت مسکن مشارکت نداشتند که عامل مهم عقب ماندگی تولید و عرضه مسکن است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید