۱۴۰۲/۰۷/۰۲

بانک‌ها طی ۱۰ سال گذشته در ساخت مسکن مشارکت نکردند

تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علاوه بر تولید و عرضه مسکن، کنترل سوداگری و بازار اجاره هم‌زمان در دستور کار است، گفت: بانک‌ها در ۱۰ سال گذشته برای ساخت مسکن مشارکت نداشتند که عامل مهم عقب ماندگی تولید و عرضه مسکن است.
بانک‌ها طی ۱۰ سال گذشته در ساخت مسکن مشارکت نکردند
تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علاوه بر تولید و عرضه مسکن، کنترل سوداگری و بازار اجاره هم‌زمان در دستور کار است، گفت: بانک‌ها در ۱۰ سال گذشته برای ساخت مسکن مشارکت نداشتند که عامل مهم عقب ماندگی تولید و عرضه مسکن است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟