۱۴۰۳/۰۴/۰۴

اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان در توسعه بزرگراه محور زابل- زاهدان ارزشمند و قابل تقدیر است

مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ساخت بزرگراه زابل_ زاهدان در دوسال اخیر فرآیند خوبی را شاهد بوده است از احداث پل نهراب و ۴۰ کیلومتر باند دوم در این محور در این مدت به عنوان یک دستاورد ارزشمند نام برد. 
اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان در توسعه بزرگراه محور زابل- زاهدان ارزشمند و قابل تقدیر است
مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ساخت بزرگراه زابل_ زاهدان در دوسال اخیر فرآیند خوبی را شاهد بوده است از احداث پل نهراب و ۴۰ کیلومتر باند دوم در این محور در این مدت به عنوان یک دستاورد ارزشمند نام برد. 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید