۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان در توسعه بزرگراه محور زابل- زاهدان ارزشمند و قابل تقدیر است

مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ساخت بزرگراه زابل_ زاهدان در دوسال اخیر فرآیند خوبی را شاهد بوده است از احداث پل نهراب و ۴۰ کیلومتر باند دوم در این محور در این مدت به عنوان یک دستاورد ارزشمند نام برد. 
اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان در توسعه بزرگراه محور زابل- زاهدان ارزشمند و قابل تقدیر است
مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ساخت بزرگراه زابل_ زاهدان در دوسال اخیر فرآیند خوبی را شاهد بوده است از احداث پل نهراب و ۴۰ کیلومتر باند دوم در این محور در این مدت به عنوان یک دستاورد ارزشمند نام برد. 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟