۱۴۰۳/۰۳/۰۵

آغاز گام دوم نهضت مسکن در شهرهای جدید

علیرضا جعفری اظهار کرد: به دنبال اجرای ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که در خردادماه شروع شد، چهارشنبه هفته جاری عملیات ۱۰۰ هزار واحد گام دوم نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را با دستور رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی آغاز می‌کنیم. وی افزود: با توجه به اینکه طرح نوشته آغاز گام دوم نهضت مسکن در شهرهای جدید اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
آغاز گام دوم نهضت مسکن در شهرهای جدید

علیرضا جعفری اظهار کرد: به دنبال اجرای ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که در خردادماه شروع شد، چهارشنبه هفته جاری عملیات ۱۰۰ هزار واحد گام دوم نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را با دستور رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی آغاز می‌کنیم. وی افزود: با توجه به اینکه طرح

نوشته آغاز گام دوم نهضت مسکن در شهرهای جدید اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید