۱۴۰۳/۰۳/۰۲

«نه» بانك‌ها به مسكن ملي

نظام پولي تمايلي به مشاركت در طرح نهضت ملي مسكن ندارد. يك كارشناس بانكي: انتشار اوراق مشاركت، تنها راه براي تامين مالي طرح مسكن دولت است.
«نه» بانك‌ها به مسكن ملي
نظام پولي تمايلي به مشاركت در طرح نهضت ملي مسكن ندارد. يك كارشناس بانكي: انتشار اوراق مشاركت، تنها راه براي تامين مالي طرح مسكن دولت است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید