۱۴۰۳/۰۴/۰۳

 خداحافظی با زمین و خانه قولنامه‌ای/ هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زمین داران

تسنیم نوشت:رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرا طرح حدنگاری در اراضی ملی، کشاوری و منابع طبیعی گفت: تاکنون برای ۱۳۲ میلیون هکتار از اراضی ملی معادل ۹۸ درصد سند صادر شده است.
 خداحافظی با زمین و خانه قولنامه‌ای/ هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زمین داران
تسنیم نوشت:رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرا طرح حدنگاری در اراضی ملی، کشاوری و منابع طبیعی گفت: تاکنون برای ۱۳۲ میلیون هکتار از اراضی ملی معادل ۹۸ درصد سند صادر شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید