۱۴۰۲/۰۷/۱۲

زمان صدور پروانه‌ در بجنورد و شیروان کاهش یافت

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ساماندهی ۳۸۰ پروژه نیمه تمام بازآفرینی شهری در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد.
 زمان صدور پروانه‌ در بجنورد و شیروان کاهش یافت
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ساماندهی ۳۸۰ پروژه نیمه تمام بازآفرینی شهری در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها