۱۴۰۲/۱۲/۱۵

وزارت مسکن: تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند

وزارت مسکن: تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند
درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید