۱۴۰۲/۰۷/۱۲

مطالبه جدی حق بیمه سهم کارفرمایی

به گزارش تاسیسات نیوز، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  در جلسه مشترک شورای مرکزی با مقام عالی و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،  توجه به بیمه تأمین اجتماعی مهندسان را مورد طرح و بررسی قرار داد. نوشته مطالبه جدی حق بیمه سهم کارفرمایی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
مطالبه جدی حق بیمه سهم کارفرمایی
مطالبه جدی حق بیمه سهم کارفرمایی

به گزارش تاسیسات نیوز، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  در جلسه مشترک شورای مرکزی با مقام عالی و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،  توجه به بیمه تأمین اجتماعی مهندسان را مورد طرح و بررسی قرار داد.

نوشته مطالبه جدی حق بیمه سهم کارفرمایی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها