۱۴۰۲/۰۷/۰۳

مسکن دولتی در حریم «حریم»

بر اساس اظهارات اخیر مجریان پروژه مسکن‌‌سازی دولتی، ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن روی اراضی خاصی اجرا می‌‌شود که قیمت آنها معادل یک‌‌سوم قیمت ساخت باشد. به بیان دیگر دولت ارزان‌‌ترین زمین‌‌هایی را که کمترین قابلیت برای ساخت‌و‌ساز شهرک‌‌های مسکونی دارد و به همین خاطر میانگین قیمت آنها بسیار پایین است، برای ساخت واحدهای مسکونی نوشته مسکن دولتی در حریم «حریم» اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
مسکن دولتی در حریم «حریم»

بر اساس اظهارات اخیر مجریان پروژه مسکن‌‌سازی دولتی، ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن روی اراضی خاصی اجرا می‌‌شود که قیمت آنها معادل یک‌‌سوم قیمت ساخت باشد. به بیان دیگر دولت ارزان‌‌ترین زمین‌‌هایی را که کمترین قابلیت برای ساخت‌و‌ساز شهرک‌‌های مسکونی دارد و به همین خاطر میانگین قیمت آنها بسیار پایین است، برای ساخت واحدهای مسکونی

نوشته مسکن دولتی در حریم «حریم» اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟