۱۴۰۲/۰۷/۰۲

سایه مرگ بر سر خرید و فروش خانه

واسطه‌های ملکی از تشدید رکود معاملات مسکن درپی کاهش انتظارات تورمی و افت توان طرف تقاضا در مهرماه خبر می‌دهند. نوشته سایه مرگ بر سر خرید و فروش خانه اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
سایه مرگ بر سر خرید و فروش خانه
سایه مرگ بر سر خرید و فروش خانه

واسطه‌های ملکی از تشدید رکود معاملات مسکن درپی کاهش انتظارات تورمی و افت توان طرف تقاضا در مهرماه خبر می‌دهند.

نوشته سایه مرگ بر سر خرید و فروش خانه اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟