۱۴۰۲/۰۷/۱۲

رعایت فاصله طولی و کاهش سرعت از ملزومات رانندگی است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به بارندگی های پاییزی و لزغندگی جاده ها از رانندگان خواست که به رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت در رانندگی در این شرایط آب و هوایی توجه کافی داشته باشند.
رعایت فاصله طولی و کاهش سرعت از ملزومات رانندگی است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به بارندگی های پاییزی و لزغندگی جاده ها از رانندگان خواست که به رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت در رانندگی در این شرایط آب و هوایی توجه کافی داشته باشند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها