۱۴۰۲/۰۷/۰۳

دو مانع ساخت مسکن دولتی

رئیس کانون سراسری انبوه‌‌سازان، دو مانع موجود در مسیر ساخت و عرضه مسکن دولتی در قالب طرح یک میلیون مسکن در سال را تشریح کرد. سید‌محمد مرتضوی  اظهار کرد: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانک‌هایی که باید به این پروژه وام بدهند از بخش مسکن گریزانند؛ در این شرایط نوشته دو مانع ساخت مسکن دولتی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
دو مانع ساخت مسکن دولتی

رئیس کانون سراسری انبوه‌‌سازان، دو مانع موجود در مسیر ساخت و عرضه مسکن دولتی در قالب طرح یک میلیون مسکن در سال را تشریح کرد. سید‌محمد مرتضوی  اظهار کرد: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانک‌هایی که باید به این پروژه وام بدهند از بخش مسکن گریزانند؛ در این شرایط

نوشته دو مانع ساخت مسکن دولتی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟