۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تامین سرمایه در گردش توسط بانک مسکن

تامین سرمایه در گردش توسط بانک مسکن
معاون فنی و اجرایِی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب با اشاره به اینکه خوشبختانه سرمایه در گردشی که از طرف بانک مسکن برای پروژه آیمان در نظر گرفته شده بود، در موعد مقرر پرداخت شد، گفت: در این پروژه از فناوری های طراحی سازه و پیش ساختگی استفاده می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟