۱۴۰۲/۰۷/۰۲

برنامه آموزشی دوره تمدید پایه آبان ماه ۱۴۰۱

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اطلاعیه ای در خصوص برنامه آموزشي دوره تمدید پايه آبان ماه 1401 به شرح ذیل منتشر کرد: نوشته برنامه آموزشی دوره تمدید پایه آبان ماه ۱۴۰۱ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
برنامه آموزشی دوره تمدید پایه آبان ماه ۱۴۰۱
برنامه آموزشي دوره تمدید پايه آبان ماه 1401

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اطلاعیه ای در خصوص برنامه آموزشي دوره تمدید پايه آبان ماه 1401 به شرح ذیل منتشر کرد:

نوشته برنامه آموزشی دوره تمدید پایه آبان ماه ۱۴۰۱ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟