۱۴۰۲/۰۷/۰۳

بررسی روند فعالیت کارگروه‌های ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار/ تقسیم کار و تعیین منافع مشترک برای کارگروه‌ها/ فعال‌سازی کارگروه‌های استانی و شهرستانی

نشست هماهنگی برگزاری جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با هدف فعالسازی کارگروه‌های ذیل ستاد ملی از طریق تدوین و ارایه برنامه به منظور تحقق مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری برگزار شد
بررسی روند فعالیت کارگروه‌های ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار/ تقسیم کار و تعیین منافع مشترک برای کارگروه‌ها/ فعال‌سازی کارگروه‌های استانی و شهرستانی
نشست هماهنگی برگزاری جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با هدف فعالسازی کارگروه‌های ذیل ستاد ملی از طریق تدوین و ارایه برنامه به منظور تحقق مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری برگزار شد

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟