۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ببینید| بازدید معاون مسکن و ساختمان و رییس حراست اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از نمایشگاه صنعت ساختمان این استان

ابوالفضل مهدیار معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به همراه حمید دشتی زاده رییس حراست این اداره کل و جمعی از سازندگان مسکن از نمایشگاه صنعت ساختمان این استان در زاهدان بازدید کردند.
ببینید| بازدید معاون مسکن و ساختمان و رییس حراست اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از نمایشگاه صنعت ساختمان این استان
ابوالفضل مهدیار معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به همراه حمید دشتی زاده رییس حراست این اداره کل و جمعی از سازندگان مسکن از نمایشگاه صنعت ساختمان این استان در زاهدان بازدید کردند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟