۱۴۰۲/۱۲/۰۷

ایجاد دو شهرک مسکونی در مازندران

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری از موافقت شورای عالی با الحاق ۱۵۵هکتار اراضی به شهر نیشابور و ایجاد دو شهرک مسکونی در مازندران خبر داد.
ایجاد دو شهرک مسکونی در مازندران

به گزارش اخبار ساخته ها؛ خسرو دانشجو دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در سیزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با الحاق ۱۵۵ هکتار اراضی به شهر نیشابور استان خراسان‌رضوی با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت فعلی موافقت شد. در این مصوبه ملاحظات زیست‌محیطی و تامین آب مورد تاکید ویژه قرار گرفت.

معاون معماری و شهرسازی ادامه داد: مقرر شد بعد از تهیه طرح تفصیلی نیشابور، مجدد در شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع الحاق زمین به دلیل اهمیت تاریخی و سرزمینی  این منطقه بررسی شود.

دانشجو همچنین از موافقت اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری با الحاق دو شهرک مسکونی به استان مازندران خبر داد و گفت: مکانیابی شهرک کرفون در بابلسر و شهرک گلوگاه در شهرستان گلوگاه در سیزدهمین جلسه شورای مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت که  برای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.

وی این مصوبه را نیز با رعایت ملاحظات حفظ حریم‌های صنعتی و زیست‌محیطی عنوان کرد و گفت: مقرر است تا طرح تفصیلی این دو شهرک نیز بعد از تهیه توسط مشاور مجدد در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب شود و به اجرا برسد.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید