۱۴۰۲/۰۹/۲۰

اطلاعات سامانه سادا باید در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد

مشاور وزیر راه وشهرسازی گفت: وزارت اقتصاد باید اطلاعات سامانه سادا را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهد.
اطلاعات سامانه سادا باید در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری اخبار ساخته ها  با بیان اینکه برای شناسایی اراضی دستگاه ها باید اطلاعات سامانه سادا وزارت اقتصاد در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد گفت: در حال حاضر شناسایی اراضی دستگاه های دولتی از طریق اطلاعات میدانی ادارات راه و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی در استان ها انجام می شود و به همین دلیل این شناسایی ناکافی است.

او افزود: سامانه ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک نیز یکی از دستگاه هایی است که اطلاعات اراضی دولتی در آنجا ثبت می باشد که اگر اطلاعات اراضی ثبت شده در این سامانه در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد می توان با سرعت بیش تری اراضی مورد نیاز در طرح نهضت ملی مسکن را تامین کرد.

نوروزی ادامه داد: حدود 7 هزار هکتار اراضی در حال حاضر شناسایی شده و میزان اراضی شناسایی شده بسیار بیشتر از این میزان است که با کسب اطلاعات سامانه سادا و سامانه ثبت اسناد میتواند اراضی بیشتری را شناسایی کرد.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید