۱۴۰۲/۰۷/۰۳

احداث جاده خلخال-منجیل منوط به تامین اعتبار لازم/ اختصاص سهم ۲۰ درصدی از میزان فروش خودروهای شرکت‌های تولید کننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده

احداث جاده خلخال-منجیل منوط به تامین اعتبار لازم و اختصاص سهم ۲۰ درصدی از میزان فروش خودروهای شرکت‌های تولید کننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده از مهم‌ترین اخبار حمل و نقل جاده‌ای در هفته گذشته بود.
احداث جاده خلخال-منجیل منوط به تامین اعتبار لازم/ اختصاص سهم ۲۰ درصدی از میزان فروش خودروهای شرکت‌های تولید کننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده
احداث جاده خلخال-منجیل منوط به تامین اعتبار لازم و اختصاص سهم ۲۰ درصدی از میزان فروش خودروهای شرکت‌های تولید کننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده از مهم‌ترین اخبار حمل و نقل جاده‌ای در هفته گذشته بود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟